Очаква се повишаване на речните нива в по-голямата част от страната

17.12.2014г.

По данни и прогноза на НИМХ днес в южната половина на страната се очакват валежи с количества от 5 до 10л/кв.м, а в Родопите до 15 л/кв.м. През нощта срещу четвъртък ще вали в по-голямата част от страната, без валежи ще е в Северозападна България. Очакваното количество ще е между 5-10 л/кв.м, а в Родопите и югоизточните райони между 15-20 л/кв.м. 
Днес на база метеорологичната и хидрологична обстановка, ще се запази тенденцията към понижение или задържане на водните нива в страната. От тази нощ се очаква да започне повишение на водните нивата на реките в по-голямата част от страната.
В четвъртък все още ще превалява в източните райони от страната, количества 1-5 л/кв.м. В петък - без валежи.
През последното денонощие нивата на реките в страната са се понижавали или са се задържали. Несъществени повишения са отчетени при отделни измервателни пунктове. Към настоящия момент при почти всички оперативни измервателни станции протичащите водни количества са около и над праговете за високи води, а при хидрометрична станция на река Тунджа при гр. Елхово е над прага за повишено внимание.