Очаква се повишаване на речните нива в резултат на валежите

03.10.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в средното и долно течение на р. Искър (от -26 см до +19 см). Отчетените колебания на речните нива за останалата част от басейна са: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +4 см; в останалата част от водосбора на р. Искър от -6 см до +11 см; за водосбора на р. Вит от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води, като р. Факийска в района на с. Зидарово е пресъхнала.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Сазлийка при гр. Гълъбово (от -16 см до +7 см) и р. Въча при м. Забрал (от -97 см до +1 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Тунджа: от -6 см до +3 см; за водосбора на р. Марица: от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Арда: от -11 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -2 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -4 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (03.10) все още речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от вечерните часове днес до сутрешните часове на 05.10, ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията: през нощта на 03 срещу 04.10 във водосборите на реките Ерма, Габерска и Нишава и в средните и горни части от водосбора на р. Искър; на 04.10 във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм; от вечерните часове на 04.10 до сутрешните часове на 05.10 в горните части от водосбора на р. Искър (над яз. Искър) и във водосборите на Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки. От 05.10 речните нива в басейна ще започнат да се понижават, като вследствие на оттичане до 06.10 ще има повишения в средните и долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

-   В резултат на интензивни валежи има ниска вероятност от възникване на поройни наводнения както следва:

-    Сутринта на 04.10 във водосборите на реките Ерма, Габерска, в средните части от водосбора на р. Искър (в притоците ѝ р. Сливнишка, р. Костинбродска, р. Банкенска, р. Блато);

-   В обедните и следобедните часове на 04.10 в горните части от водосбора на р. Искър (в притока ѝ р. Бели Искър), във водосборите на притоците към горното течение на р. Вит в района на яз.Сопот (реките Лесидренска и Калник) и във водосборите на притоците към средното течение на р. Вит (реките Елешница, Катунецка и Мирьова), във водосборите на притоците към горното течение на р. Осъм (реките Бели Осъм, Команска, Сука река и Дрипля), в средното течение на р. Осъм; във водосборите на притоците към горното течение на р. Янтра (реките Видима и Крапец) в долното течение на р. Янтра (притока ѝ р. Студена).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира:  Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.10.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (03.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 04.10, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните части от водосбора. На 05.10 речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане, повишения са възможни само в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.10.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (03.10) oт вечерните часове и утре (04.10), в резултат на валежи ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка, р. Батулийска и в средното и долното течение на основната река. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.10.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (03.10) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 04.10, вследствие на валежи ще започнат повишения на речните нива във водосбора, по-значителни ще бъдат през нощта срещу 05.10 в планинските части на основната река и във водосборите на притоците ѝ р. Джулюница и р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 04, 05, 06, 07 и 08.10.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (03.10) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.