Очаква се повишаване на речните нива заради валежите

16.05.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -18 см до +30 см, за водосбора на р. Искър от -24 см до +30 см; за водосбора на р. Вит от -19 см до +25 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +13 см; за водосбора на р. Янтра от -11 см до +10 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +4 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Мусаленска Бистица при лет. Боровец и р. Искър в горното течение, които са с водни количества около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и утре (16 и 17.05) речните нива в басейна ще се повишават: на 16.05 главно в горните течения на р. Огоста и р. Искър и в целите водосбори на реките източно от р. Искър; на 17.05 – в горното течение на р. Огоста. През нощта на 17 срещу 18.05 и на 18.05, вследствие на валежи ще има повишения на водните нива във водосборите на реките източно от р. Янтра, като по-значителни ще бъдат те във водосборите на Добруджанските реки. На 19.05 речните нива в басейна ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи има вероятност за поройни наводнения както следва:

- в следобедните часове на 16.05 в средните части от водосбора на р. Искър: във водосбора на притока й р. Перловска;

- през нощта на 17 срещу 18.05 във водосборите на Добруджанските реки: във водосборите на реките Царцар, Сенкьовица, Ружичка и р. Хърсовска.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (16 и 17.05), в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в горните части на водосбора. На 18 и 19.05 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане водните нива в средното и долното течение на основната река ще се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.05.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (16.05) и утре речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията в следобедните и вечерните часове на 16.05 на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска; в следобедните часове на 17.05 водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска. От вечерните часове на 17.05 водните нива постепенно ще започнат да се понижават. В периода 16-18.05 ще се повишат водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 17, 18 и 19.05.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (16.05) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще се повишат незначително, вследствие на валежи – днес и утре (16 и 17.05), главно във водосбора на р. Росица, а в следобедните и вечерни часове на 17 и 18.05 – във водосбора на основната река над гр. Габрово. На 19.05 речните нива във водосбора ще се понижават или ще се без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19, 20 и 21.05.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (16.05) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 16.05 до 19.05 са възможни незначителни повишения на речните нива, основно в долните части от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.


Подробна информация за страната можете да намерите тук.