Очаква се повишение на нивото на река Тимок

15.03.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на по-голяма част от реките в са се понижили. Незначителни повишения, вследствие оттичане са регистрирани в долните части на реките Осъм и Русенски Лом. Регистрираните колебания са от -65 см до +25 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са понижения до -17 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения вследствие на валежи са регистрирани във водобора на река Арда с до +97 см на притока й река Крумовица при с. Г. Кула. В горното и средно течение на река Марица са регистрирани колебания на речните нива до -56/+52 см, вследствие работа на хидротехнически съоражения. Регистрираните  колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -18 см до +11 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -18 см до +7 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите два дни водните нива на реките ще се понижават. От следобедните часове на 16 и на 17 март ще има повишение на водното ниво на река Тимок. От вечерните часове на 17 и на 18 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: реките Ерма, Габерска, Нишава; в горното течение на река Огоста и притоците й реките Бързия, Шугавица и Ботуня; река Искър в притоците й реките Владайска, Банкенска, Блато, Искрецка, Батулийска, Малък Искър; река Вит; горното течение на река Осъм; От следобедните часове на 18 март  резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосбора на река Янтра в горното течение над Велико Търново и притоците й реките Росица, Джулюница, Лефеджа; Добруджанските реки.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите  два дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. От вечерните часове на 17 март и на 18 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значително ще се повишат водните нива на реките във водосборите на: реките Владайска, Банкенска, Блато, Искрецка, Батулийска, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само водните количества на река Искър при Ореховица ще бъдат около прага за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 16, 17 и 18 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните нива във водосбора ще се понижават. От следобедните часове на 18 март в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосбора на река Янтра в горното течение над Велико Търново и притоците й реките Росица, Джулюница, Лефеджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 16, 17 и 18 март 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 18 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждения.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.