Очаква се повишение на речните нива

06.02.2017г.

През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, вследствие снеготопенe. По-значителни повишения са отчетени в Дунавския и Черноморски басейни.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -22 см до +85 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +238 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -27 см до +30 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +20 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще продължат да се повишават. По – значителни повишения, следствие на снеготопене и валежи от дъжд ще има на 7 февруари в реките западно от река Янтра. На 8 февруари съществени повишения на нивата в резултат на снеготопене и валежи от дъжд ще има на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки. На 9 февруари речните нива ще започнат да се понижават. Вследствие на оттичане, в средните и долни течения на реките водните нива все още ще се повишават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 7, 8 и 9 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. В резултат на валежи и по- интензивно снеготопене днес и в следващите два дни ще се повишат водните нива на реките в целия водосбор. По-значително ще са във водосборите на реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. На 9 февруари водните количества ще останат без съществена промяна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 7, 8 и 9 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива в целия водосбор ще продължат да се повишават, вследствие на снеготопене, като водните количества ще бъдат под праговете за внимание. След 8 февруари, в по-голямата част от водосбора речните нива ще започнат да се понижават.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат да се повишават, вследствие на комбинация от снеготопене и валежи от дъжд. Очаква се от 9 февруари нивата да започнат да се понижават,  отначало в горните части, а от 10 февруари, и в средните и долни части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.