Очаква се повишение на речните нива

07.02.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, вследствие снеготопене и валежи от дъжд, като по-значителни са отчетени в Дунавски басейн – р. Искър при Нови Искър (+62 см), р. Джулюница при с. Джулюница (+158 см), р. Янтра при с. Каранци (+73 см), Източнобеломорски басейн – р. Върбица при сп. Джебел (+49 см), Западнобеломорски басейн – р. Места при с. Хаджидимово (+55 см), р. Струма при гр. Перник (+60 см). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -35 см до +158 см;
Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +35 см;
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +49 см;
Западобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +60 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще продължат да се повишават, следствие на снеготопене и валежи от дъжд. По-значителни повишения ще има днес в реките западно от река Янтра, а на 8 февруари във водосборите на р. Янтра , р. Русенски Лом и добруджанските реки. На 9 и 10 февруари речните нива ще започнат да се понижават, като вследствие на оттичане, в средните и долни течения на реките водните нива все още ще се повишават или ще останат без изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 8, 9 и 10 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. В резултат на валежи и по-интензивно снеготопене днес и утре водните нива на реките в целия водосбор ще се повишават. По-значително ще се повишат нивата на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Малък Искър, р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. На 9 и 10 февруари водните нива ще се понижават или ще останат без съществена промяна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 8, 9 и 10 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива в горното течение на реката ще започнат да се понижават, в останалата част от основната река и големите й притоци повишенията ще продължат и на 8 февруари следствие на валежи от дъжд и снеготопене. От 9 февруари в по-голямата част от водосбора речните нива ще започнат да се понижават, като само в най-долното течение на реката нивата ще се повишават или ще се задържат, следствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре все още са възможни повишения в горните части на водосбора, вследствие на комбинация от валеж и снеготопене. От 9 февруари ще започне процес на спадане на речните нива, от начало в горните части, а от 10 февруари и в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.