Очаква се повишение на речните нива

05.05.2017г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания (от -80 см до +19 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Огоста и Марица.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +19 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -12 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -80 см до +15 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +4 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: От следобедните часове днес в резултат на валежи ще започнат да се повишават водните нива в басейна, като по-значителни ще са повишенията на реките, разположени на запад от р. Янтра. През нощта срещу 6 и на 6 май речните нива в целия басейн ще се повишават, като съществени повишения вследствие на интензивни валежи ще има във водосборите на реките: р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Огоста, р. Скът, р. Искър, в целите водосбори на реките Вит и Осъм, както и във водосбора на р. Росица (приток на р. Янтра). Възможни са локални, поройни наводнения във водосборите на: р. Златна Панега и р. Гостиля, в средното течение на р. Вит и целия водосбор на р. Осъм. През нощта срещу 7 май временно ще се понижават речните нива в целия басейн, като повишения ще има само в долните течения на главните реки вследствие на оттичане. От обедните часове на 7 май отново ще започнат повишения на речните нива от западната половина на басейна (р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Лом, р. Цибрица) и до следобедните часове ще има повишения в целия басейн, като по значителни ще са в реките, разположени на запад от р. Янтра. На 8 май повишенията ще са в долните течения на основните реки вследствие на оттичане и във водосборите на реките, разположени на изток от р. Осъм (р. Росица, р. Янтра, р. Русенски Лом и добружанските реки). В останалата част от басейна речните нива ще се понижават.

В късните вечерни часове днес и през нощта са възможни са локални поройни наводниние във водосборите на реките: р. Арчар, р. Лом, р. Огоста, р. Скът, р. Искър –долно течение, р. Вит, р. Осъм, р. Росица (притока й р. Видима), р. Русенски Лом (особено притока й р. Черни Лом.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 6, 7 и 8 май ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата на реките във водосбора се повишават. По-значителни повишения на водните нива ще има на 5 и на 7 май на реките във водосборите на: над яз. „Панчарево“, р. Владайска, р. Лесновска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панега и р. Гостиля. Значително ще бъде покачването на водното ниво в средното и долното течение на основната река в периода 5-8 май. От 8 май водните нива на реките в басейна постепенно ще започнат да спадат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 6, 7 и 8 май ще бъдат над средномногогодишните стойности. От вечерните часове днес рязко ще започнат да се повишават водните нива в горното течение на основната река при гр. Габрово и във водосбора на притока й р. Росица (където повишенията ще продължат до 7 май). Вследствие на оттичане на 7 и 8 май ще има повишения в долното течение на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 6, 7, 8 и 9 май ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес все още нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. През следващите 3-4 дни ще има повишения във водосбора вследствие на очаквани валежи. По-съществени повишения ще има в сутрешните и обедни часове на 6 май във водосбора на р. Черни Лом, както и в долните части на водосбора след сливането на реките Бели и Черни Лом. В следобедните и вечерни часове на 7 май след временно понижение на речните нива се очакват отново значителни повишения, главно във водосбора на р. Черни Лом. На 8 и 9 май ще има повишения на речните нива в долните части на водосбора, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.