Очаква се повишение на речните нива

11.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) валежите от дъжд ще продължат и днес. Очакват се нови количества: oт 10 л/кв.м, в отделни райони, главно на Рило-Родопската област, до 15-20 л/кв.м. В понеделник валежите ще отслабнат, ще са на по-малко места. Количествата – предимно между 5 и 10 л/кв.м, на отделни места в Северна България и източните райони до около 20-25 л/кв.м. Във вторник валежите ще спрат, все още е възможно да има изолирани слаби валежи, в незначителни количества.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 9 до 8 ч. на 10 октомври) нивата на част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществено изменение. Отчетени са повишения в долните течения на реките Огоста, Русенски Лом, по-голяма част от Черноморските реки, на някои пунктове за наблюдение по река Марица, в средното течение на р. Струма и по долното течение на река Места. В по-голямата част от страната водните количества са около праговете за ниски и средни води. Изключение правят реките Огоста, долното течение на река Искър и реките Провадийска, Места и Пиринска Бистрица, където водните количества в долните им течения са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните от НИМХ реки са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от - 28 см до + 8 см

Черноморски басейн: изменения от - 2 см до + 14 см

Източнобеломорски басейн: изменения от - 5 см до + 13 см

Западнобеломорски басейн: изменения в границите на -  7 см до + 10 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и в следващите два дни, в резултат на прогнозирани валежи, се очаква повишение на нивата на реките западно от река Огоста (Тимок, Тополовец, Витбол, Арчар, Лом), Огоста – в горното течение, р. Искър, в горните течения на реките Осъм, Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 11, 12 и 13 октомври ще са около и над средната многогодишна стойност. Покачването на водните нива в средното и долното течение на реката ще продължи. По-значително ще се покачат водните нива на реките във водосборите на реките Владайска, Банкенска, Блато, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнози, че водните количества за 11, 12 и 13 октомври ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. В резултат на прогнозирани валежи се очакват повишения на водните нива в горното и средното течение. По-съществени повишения се очакват по притоците на река Янтра: Росица, Видима и Джулюница, както и на Янтра над Габрово. Водните количества ще са под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 октомври ще бъде около и над средно многогодишната стойност. През следващите 3 дни са възможни повишения в целия водосбор на реката, по-значителни ще бъдат те на 12 и 13, като през първия ден те ще бъдат в горните части, а през втория – и в долните части. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.