Очаква се повишение на речните нива в резултат на валежи

08.04.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -17 см до +19 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -2 см до +10 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -6 см до +10 см; за водосбора на р. Арда от -11 см до +18 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото на р. Въча при гр. Девин (от -82 см до +131 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Тунджа при гр. Павел Баня и р. Въча при гр. Девин са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +5 см, а за водосбора на р. Струма - от -4 см до +6 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (08.04) през деня нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. От вечерните часове днес до вечерните часове на 09.04, в резултат на валежи, повишения на речните нива ще има в целия басейн, като по-значителни ще са те в ранните сутрешни часове на 09.04 във водосборите на реките източно от р. Вит (р. Лом, р. Огоста, горните части от водосбора на р. Искър) и в планинските части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. От следобедните часове на 09.04 ще започне понижение на речните нива, като в резултат на оттичане повишения ще има все още в долните течения на основните реки. На 10.04 водните нива в реките от басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. На 11.04 в резултат на валежи са възможни нови краткотрайни повишения на речните нива в басейна.

Опасност от поройни наводнения по данни на Европейската система за предупреждения за наводнения има на 09.04 в горните части от водосбора на р. Искър над гр. Нови Искър.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (08.04) водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от вечерните часове на 08.04 ще започне повишение на нивата на реките в горното течение на водосбора, а на 09.04 повишения ще има и в средното и долното течение на водосбора. На 10 и 11.04 речните нива ще започнат за се понижават, като в резултат на оттичане все още повишения ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (08.04) водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. През нощта на 08 срещу 09.04 и на 09.04 ще има значителни повишения на речните нива във горните части от водосбора (над яз. Искър) и в притока ѝ р. Малък Искър, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 09, 10 и 11.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (08.04) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. През нощта на 08 срещу 09.04 и на 09.04, вследствие на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 09, 10, 11, 12 и 13.04.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (08.04) нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода от вечерните часове на 08 до 12.04, вследствие на валежи ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.