Очаква се повишение на речните нива в резултат на валежи

25.06.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се повишили, в резултат на валежи. По-значителни колебания на водните нива са регистрирани във водосборите на р. Огоста (по основната река при с. Бутан с до -9/+34 см), р. Искър (по основната река с до -80/+127 см и в притоците ѝ р. Банкенска при гр. Банкя с до -26/+27 см и р. Малък Искър при гр. Етрополе с до -24/+45 см) и на р. Янтра (в притока ѝ р. Голяма река при гр. Стражица с до -18/+30 см). Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -17 см до +22 см, за водосбора на р. Вит от -11 см до +22 см; за водосбора на р. Осъм от -11 см до +19 см; за водосбора на р. Янтра от -14 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -14 см до +21 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са само р. Палакария при с. Рельово, р. Искър при гр. Нови Искър, р. Осъм при гр. Троян и р. Росица при гр. Севлиево.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (25.06) и утре, в резултат на валежи нивата на наблюдаваните реки ще се повишават, по-съществено както следва: на 25.06 в следобедните и вечерните часове във водосборите на реките Огоста (в планинските части), Искър, Вит, Осъм и горните части от водосборите на реките Янтра и Русенски Лом; през деня на 26.06 в горните части от водосборите на реките Искър, Вит и Осъм, както и в горните и средни части от водосборите на реките Янтра и Русенски Лом. На 27.06 реките ще се оттичат.

В резултат на интензивни валежи, във вечерните часове на 25.06 и през нощта срещу 26.06 има опасност от възникване на поройни наводнения в горната част от водосбора на р. Видима (до гр. Априлци) – поречията Зла река, Лява и Дясна Видима, както и в в горната част от водосбора на р. Янтра (до гр. Габрово) – поречията Паничарка, Козлята и Янтра

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (25и 26.06), в резултат на валежи, речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията: във вечерните часове днес (25.06)и през нощта на 25 срещу 26.06 по основната река в района на гр.Монтана, както и в притоците р. Дългоделска Огоста (над с. Меляне), р. Бързия (в района на с.Бързия), р. Берковска (в района на гр.Берковица), р. Шугавица (над с.Черкаски), р.Ботуня (в района на гр. Вършец и над с. Стояново), р. Въртешница (в района на гр.Враца) и в горното течение на р. Скът. От 26.06 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане до 28.06 ще има повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности.   Днес (25.06) и утре в резултат на валежи,речните нива във водосбора ще се повишат. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Искър, р. Малък Искър,р. Косматица, р. Златна Панега и в средното и долното течение на основаната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 26, 27 и 28.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (25.06) и през следващите 2 дни, в резултат на валежи речните нива във водосбора ще се повишават, като на 27.06 се очаква нивото на р. Янтра при гр. Габрово да премине жълтия праг за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28, 29 и 30.06.2019г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес и утре (25 и 26.06), в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в басейна главно във във водосбора на р. Черни Лом и притока ѝ р. Бански Лом. На 27 и 28.06 водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.