Очаква се водните нива да се понижават в следващите три дни

13.03.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на по-голяма част от реките са се повишили вследствие на валежи. По-значителни повишения са регистрирани във водосборите на река Нишава при Калотина +101 см. и  река Искър с до +122 см. при Нови Искър. В останалата част от басейна регистрираните колебания са от -33 см до +29 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -13 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Повишения вследствие на валежи са регистрирани във водосборите на родопските притоци на река Марица и горното течение на река Тунджа. Регистрираните  колебания на речните нива са от -30 см до +25 см.. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се повишили вследствие на валежи от дъжд. По-значителни повишения са отчетени в горното течение на река Струма при Перник - +116 см, както и по река Места - до +37 см в м. Момина кула. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -36 см до +29 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес през деня речните нива в по-голяма част от басейна ще започнат да се понижават.  Днес все още ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на: реките Вит, Осъм и във водосбора на река Янтра (горното течение и в притоците реките Джулюница и Лефеджа). На 14, 15 и 16 март речните нива в целия басейн ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Повишения ще има днес и утре в средното течение и на 14, 15 и 16 март в долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само водните количества на река Искър при Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 14, 15 и 16 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес все още са възможни повишения на речните нива в горното течение на река Янтра и в притоците й реките Джулюница и Лефеджа. От утре речните нива във водосбора ще се понижават като незначителни повишения вследствие оттичане са възможни в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 14, 15, 16 и 17 март 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и утре все още са възможни повишения на речните нива в горните и средни части от водосбора. В останалата част от водосбора днес и в следващите три четири дни речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждения.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.