Очакваните валежи няма да доведат до критични нива на реките

09.09.2015г.

По данни и прогнози на Национални институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще има променлива облачност, почти без валежи. Само на отделни места, главно в южните планински райони от страната ще превали слабо. Количествата ще са до 1-3 л/кв.м. Още през нощта срещу четвъртък ще завали в Западна България, в количества от 5-10 л/кв.м. През деня валежите ще продължат и на изток. Количества в западните райони ще са 10-20 л/кв.м, в централните – до 5-8 л/кв.м. През нощта срещу петък отново повече ще са валежите в северозападната половина от страната, 10-20 л/кв.м, локално и повече. В петък в централните и източните райони се очакват нови 10-15 л/кв.м, в североизточните и повече, в западните валежите ще спрат.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 7 до 8 ч. на 8 септември) речните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали. На отделни измервателни пунктове са отчетени незначителни повишения. Водните количества на наблюдаваните реките в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води, а в поречие Искър, долното течение на р. Осъм, река Места и горното течение на р. Струма около праговете за екстремно ниски води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: Регистрирани са изменения на водните нива от - 20 см до + 24 см
Черноморски басейн: Водните нива са останали без изменение или са се повишили с до + 2
Източнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли от - 14 см до + 33 см
Западнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли - 5 см до + 5см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
Дунавски басейн – днес водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От утре, вследствие на очакваните валежи ще започнат повишения на речните нива, като по-значителни се очаква те да бъдат през нощта срещу 11 в поречията на реките Тимок, Лом, Огоста, средното и долно течение на р. Искър и Осъм, а на 11 и 12 септември се очакват повишения и в централните и източни водосбори от басейна (Янтра, Русенски Лом). Очакваните валежи няма да доведат до достигане на критични нива на реките, поради ниските речни нива в момента, ниската почвена влага и високите стойности на изпарение (евапотранспирация). Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 септември ще бъдат около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 септември ще бъдат около средномногогодишната стойност, но водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 9, 10 и 11 септември ще бъде под средномногогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна. На 12 са възможни известни повишения в целия водосбор, като водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности, но под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.