Очакваните валежи няма да се отразят значително върху речните нива

05.07.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН) днес преди обяд все още ще превалява в централните и югоизточните райони на страната. Количества до около 10 л/кв.м. След обяд на отделни места в масивите от Централна България отново ще превали  с количества до 5 л/кв.м. В сряда след обяд и през нощта срещу четвъртък на места в Западна България ще превали и прегърми. Очаквани количества между 2 и 12 л/кв.м, но локално са възможни и до 15-20 л/кв.м. В четвъртък превалявания с гръмотевици ще има на места в Централна и Източна България, количества - от 2-3 до 10-15 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 3 до 8 ч. на 4 юли водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения, вследствие на валежи са регистрирани във водосборите на реките: Вит, Осъм и Русенски Лом (Дунавски басейн), Провадийска и Камчия (Черноморски басейн).

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на: р. Вит при с. Търнене, р. Черни Лом при с. Широково (Дунавски басейн); р. Марица при Пловдив и Първомай и притоците й р. Тополница при с. Поибрене и р. Сазлийка при Гълъбово; р. Арда при  Рудозем (Източнобеломорски басейн); р. Струма – долното течение (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -39 см до +58 см;

Черноморски басейн: Регистрираните са колебания от -4 см до +4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -60 см до +64 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните са колебания от -8 см до +12 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на реките:  Осъм,  Янтра – горното и средното течение на основната река, както и притоците й реките Белица, Росица и Черни Лом (приток на р. Русенски Лом). От 6 юли ще започнат понижения на водните нива. Временни повишения се очакват в долните течения на основните реки, в резултат на оттичане.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 5, 6 и 7 юли  ще бъдат около и под средномногогодишните стойности и  ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 5, 6 и 7 юли ще бъдат около и под средномногогодишната стойност. Повишенията на водните нива ще продължат до днес, когата се очаква да започнат плавни понижения в по-голямата част от водосбора. До 6 юли  ще се повишават нивата на р. Росица при Севлиево, в резултат на валежи и на основната река при Велико Търново и Каранци, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8 юли ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Днес и утре са възможни краткотрайни повишения на речните нива - предимно във водосбора на р. Черни Лом и по основната река, след вливането на притока й р. Бели Лом (днес сутринта - в горните части на водосбора, а от следобедните часове и в долните). Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.