Очакваните валежи ще повишат нивата на реките

26.06.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се повишили, в резултат на валежи. По-значителни колебания на водните нива са регистрирани във водосборите на р. Искър (по основната река с до -42/+55 см и в притоците ѝ р. Батулийска при с. Батулия с до -106/+20 см и р. Малък Искър при гр. Етрополе с до -16/+23 см), р. Вит (-26/+56 см), р. Осъм (-38/+73 см), р. Янтра (по основната река с до -17/+60 см и в притока ѝ р. Джулюница при с. Джулюница с до -79/+104 см). Отчетените колебания на речните нива в останалите водосбори са както следва: за водосбора на р. Огоста от -26 см до +9 см, за водосбора на р. Искър от -9 см до +4 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -10 см до +28 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Искър при гр. Нови Искър и при с. Ореховица, р. Черни Лом при с. Широково, горните течения на реките Вит, Осъм, както и водосбора на р. Янтра.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (26.06), в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в горните и средните течения на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. На 27 и 28.06 реките ще се оттичат, като от вечерните часове на 28.06 ще започнат нови повишения на речните нива в басейна, главно във водосборите на р. Вит, р. Осъм и горното и средното течение на р. Янтра.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения вечерта на 28.06 и през нощта на 28 срещу 29.06 във водосбора на р. Янтра (по основната река в района на с. Драганово и в притока ѝ р. Златаришка в района на гр. Златарица и гр. Елена).

  Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 27, 28 и 29.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (26.06), в резултат на валежи, речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията по основната река в средното и долното течение и в притоците р. Бързия (в района на с. Бързия), р. Берковска (в района на гр. Берковица), р. Шугавица (над с. Черкаски), р. Ботуня (в района на гр. Вършец и над с. Стояново), р. Въртешница (в района на гр. Враца) и в горното течение на р. Скът. От следобедните часове ще започне понижение на речните нива във водосбора, като в резултат на оттичане до 28.06 ще има повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 27, 28 и 29.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (26.06) и през следващите три дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават. В резултат на оттичане , днес и утре, речните нива в долното течение на основната река ще се повишат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 27, 28 и 29.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (26.06) в резултат на валежи речните нива във водосбора ще се повишават. През следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 27, 28, 29 и 30.06 и на 01.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (26.06) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.