Очакват се известни повишения на речните нива в Югозападна и Централна България

06.12.2014г.

 

По данни и прогнози на НИМХ днес ще вали в цялата страна. По-значителни ще са валежите в Централна България. Очакваните количества в Източна и Западна България ще са 3-10 л/кв.м, в югозападните райони до 15 л/кв.м, в Централна България - 10-25л/кв.м.
През нощта срещу неделя повече ще вали в източната половина от страната – между 5-15 л/кв.м, в западната количествата ще са от 0-1 л/кв.м до 7-8 л/кв.м. В неделя също ще превалява, но по-слабо, ще има нови количества валежи в Югозападна България - 3-10 л/кв.м., в останалата част от страната - 0-5 л/кв.м.
Продължава червен код - тревога за Тунджа при Елхово. Особено внимание трябва да се обърне на река Тунджа при градовете Ямбол и Елхово, където в резултат на оттичането на реката към нейното устие и наложилото се изпускане на води от язовир Жребчево, се очаква нова вълна (около 30 см), като в гр. Ямбол максималните критични нива ще бъдат достигнати днес, а в гр. Елхово утре. В гр. Елхово съществува реална опасност да бъдат залети ниските части на града, земеделските площи и спортните площадки около реката.
На база прогнозираните валежи, днес се очакват известни повишения на речните нива в Югозападна и Централна България. За Дунавски басейн – водосборите на реките, се очакват повишения на нивата на реките:
• Янтра – долно течение.
• Русенски Лом – долно течение.
Възможни са внезапни наводнения.
Оперативното звено към МОСВ продължава да е активирано.
Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на МОСВ.