Очакват се краткотрайни и незначителни повишения на речните нива

07.04.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения в резултат на валежи са отчетени във водосборите на почти всички реки от Черноморския басейн, както и във водосбора на р. Арда (Източнобеломорски басейн). По-значително повишение (+84 см), вследствие работата на хидротехническо съоръжение, е регистрирано на р. Въча при гр. Девин.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни измервателни пунктове от Дунавския басейн и водните количества на северночерноморските реки.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +8 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -1 см до +8 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +15 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +7 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките Лом, Огоста, Искър и Вит. На 9 и 10 април речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 8, 9 и 10 април ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и утре в резултат на валежи се очакват краткотрайни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосбора на основната река и във водосбора на р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 8, 9 и 10 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. През следващите 3 дни водните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения, като днес и утре са възможни незначителни повишения, главно в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.