Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

22.05.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения на нива вследствие на валежи са отчетени във водосборите на р. Янтра (Дунавския басейн), р. Марица (Източнобеломорски басейн) и при отделни измервателни пунктове в Черноморския и Западнобеломорския басейн. Водните количества на почти всички наблюдавани реки  са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на р. Янтра (Дунавски басейн) и на отделни измервателни пунктове в Черноморския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +19 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +8 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +14 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -3 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и  през следващите 3 дни краткотрайни повишения в резултат на валежи ще има в целия басейн. По-съществени повишения на водните нива ще има на 23 и 24 май  във водосборите на реките Лом, Огоста,  Искър и  Вит, а  на 25 май  във водосборите на реките Осъм, Янтра и Русенски Лом.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира : На 23, 24 и 25 май водните  количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и в следващите три дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора. По-съществени повишения на водните нива ще има във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  Водните количества на 23, 24 и 25 май  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще бъдат без съществени изменения. На 25 май в резултат на валежи са възможни краткотрайни по-значителни повишения на водните нива във водосбора на р. Росица и горното течение на р. Янтра (над  Габрово), както и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 23, 24 и 25 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще се повишават – днес главно в горните и средни части от водосбора, а на 22 и 23 май  – в долните му части, вследствие оттичане. От 24 май се очаква нивата в целия водосбор да започнат временно да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.