Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

20.06.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: Водните нива на реките в по-голяма част от басейна през последното денонощие са се понижили. Вследствие на валежи и оттичане е регистрирано повишение в долното течение на основните реки. По-значителни изменения са отчетени на р. Огоста при с. Бутан (-30/+23 см), р. Искър в средното и долно течение (-63/+56 см),  р. Вит при с. Биволаре (-27/+13 см), р. Янтра при с. Каранци (-8/+26 см). В останалата част от басейна водните нива са с изменение в граници от -27 см до +15 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: Речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните понижения са до -13 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили, в следствие на оттичане са регистрирани повишения в средното и долно течение на р. Марица. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани значителни изменения по р. Въча (-82/+82 см) и в горното течение на р. Марица (от -121 до +118 см).  Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -21 см до +16 см.  Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. Само водното количество на р. Чепеларска при с. Бачково и р. Марица при  Пазарджик са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: Водните нива на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива  са от -13 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес нивата на реките в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане все още са възможни повишения в долните течения на основните реки. На 21 юни в следобедните и вечерни часове, краткотрайни повишения на речните нива ще  има във водосбора на р. Искър и реките разположени на запад от него, в горните части от водосборите на р. Вит и р. Осъм и във водосбора на р. Русенски Лом, в резултат на валежи. На  22 юни водните нива в басейна отново ще се повишават краткотрайно, по-значителни ще са повишенията в планинските части от водосборите. Речните нива на 23 юни ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре до обяд речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения . В следствие на оттичане, повишения на водните нива ще има в средното и долното течение на основната река. На 21 и 22 юни в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Искър, р. Владайска, р. Лесновска р. Батулийска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 21, 22 и 23 юни, водни количества за ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане в долното течение ще има незначителни повишения на водните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23 юни ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще са без съществени изменения, като в периода 22 – 24 юни ще има незначителни повишения, вследствие на валежи. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.