Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

01.08.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани незначителни повишения на водните нива при отделни измервателни пунктове, а вследствие на оттичане са се повишавали нивата към устията на реките в централната част на басейна. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -25 см до +19 см; за водосбора на р. Искър от -25 см до +33 см; за водосбора на р. Вит от -17 см до +28 см, за водосбора на р. Осъм от -12 см до +19 см; за водосбора на р. Янтра от -13 см до +17 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±3 см. В резултат на действието на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото на р. Искър в средното течение (от -25 см до +33 см при гр. Нови Искър). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Джулюница при с. Джулюница е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (01.08) повишения на речните нива в резултат на валежи ще има във водосборите на реките източно от р. Искър, като значителни ще са те във водосборите на р. Русенски Лом и добруджанските реки. На 02.08 водните нива в реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от обедните часове на 03.08 ще се повишават водните нива на реките в басейна, като значителни ще са те през следобедните и вечерни часове във водосборите на реките западно от р. Огоста (р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица) в горните течения на р. Вит и р. Осъм и източно от р. Янтра (р. Русенски Лом и Добруджанските реки). На 04.08 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в обедните и следобедните часове на 03.08.2019 във водосборите на р. Огоста (в района на гр. Берковица), р. Вит (р. Рибарица), р. Осъм (водосборите на р. Черни Осъм и р. Бели Осъм), р. Янтра (горните части от водосборите на р. Росица, р. Дряновска).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 02, 03 и 04.08.2019 ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (01.08) и утре речните нива ще останат без съществени изменения. На 03.08, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Перловска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Бебреш, р. Златна Панега, р. Гостиля и в средното и долното течение на основната река. На 04.08 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 02, 03 и 04.08.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. В периода 01.08 – 03.08 2019 г., в резултат на валежи се очаква известно повишение на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 02, 03, 04, 05 и 06.08.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (01.08) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.