Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

11.11.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Огоста при с. Бутан (от -9 см до +12 см), р. Искър при гр. Нови Искър (от -8 см до +18 см), р. Малък Искър при гр. Етрополе (от -11 см до +15 см) и р. Искър при гр. Роман (от -17 см до +20 см). Отчетените колебания на речните нива при останалите измервателни станции в басейна са както следва: за водосбора на р. Искър: от -10 см до +10 см; за водосбора на р. Вит: от -6 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм: от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра: от -9 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата в по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Незначителни повишения на речните нива, вследствие на валежи, са регистрирани във водосбора на р. Арда – до 34 см на р. Върбица при с. Върли дол. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките: р. Въча при м. Забрал (-95 см до +94 см). Отчетените колебания на речните нива при останалите измервателни станции в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -2 см до +2 см; за водосбора на р. Марица: от -9 см до +12 см; за водосбора на р. Арда: от -12 см до +26 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Незначителни повишения, вследствие на валежи са регистрирани във водосбора на р. Струма. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Места от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Струма от -9 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (11.11), нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществено изменение. На 14.11, вследствие на валежи, са възможни краткотрайни повишения на нивата в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения през нощта на 13 срещу 14.11.2019 г. в горните части от водосбора на р. Искър (във водосборите на р. Перловска, р. Слатинска и р. Владайска).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишеня на речните нива са възможни през нощта на 13 срещу 14.11 във водосборите на реките: Перловска, Слатинска и Владайска. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (11.11) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14, 15 и 16.11.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (11.11) и през следващите 4-5 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.