Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

13.11.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Огоста при с. Бутан (от -17 см до +17 см). Отчетените колебания на речните нива при останалите измервателни станции в басейна са както следва: за водосбора на р. Искър: от -12 см до +13 см; за водосбора на р. Вит: от -9 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм: от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра: от -6 см до +13 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -6 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата в по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките: р. Въча при м. Забрал (-95 см до +95 см). Отчетените колебания на речните нива при останалите измервателни станции в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Марица: от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Арда: от -12 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Места от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Струма от -8 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (13.11), и през следващите 3 дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществено изменение. На 14.11, вследствие на валежи, са възможни краткотрайни повишения на нивата в басейна, главно във водосбора на р. Янтра и р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. В следобедните и вечерните часове на 13.11 ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево и р. Владайска. На 14.11 се очаква незначително повишение на речните нива в средното и долното течение на основната река. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (13.11) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16, 17 и 18.11.2019 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (13.11) и през следващите 4-5 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. На 14 и 15 вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.