Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

18.11.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Искър: от -18 см до +13 см; за водосбора на р. Вит: от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм: от -14 см до +14 см; за водосбора на р. Янтра: от -10 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -3 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивото на р. Марица при гр. Белово (с от -51 см до +51 см), на р. Въча при м. Забрал (с от -94 см до +92 см) и при Кричим (с от -25 см до +24 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -8 см до +2 см; за водосбора на р. Марица: от -12 см до +32 см; за водосбора на р. Арда: от -16 см до +17 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при гр. Пловдив е над прага за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево е над прага за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (18.11) в резултат на валежи на са възможни незначителни повишения на водните нива на реките от басейна. Утре (19.11) речните нива ще са без съществени изменения. На 20.11 повишения на речните нива в резултат на валежи ще има във водосборите западно от р. Янтра и 21.11 във водосборите източно от р. Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (18.11) в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива в горните и средните части на водосбора. През следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.11.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (18.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 20.11 са възможни незначителни повишения на водните нива в горните и средните части на водосбора. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (18.11) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 19, 20, 21, 22 и 23.11.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (18.11) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.