Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

05.02.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -12 см до +12 см; за водосбора на р. Искър: от -24 см до +31 см; за водосбора на р. Вит: от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм: от -6 см до +10 см; за водосбора на р. Янтра: от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

р. Искър в района на с. Бели Искър – Брегови лед.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на р. Въча при гр. Девин (от -94 см до +94 см) и на р. Арда при с. Китница (от -13 см до +14 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на речните нива в останалите части от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Марица: от -7 см до +12 см; за водосбора на р. Арда: от -5 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места: от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Струма: от -4 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

р. Бистрица (Соволянска) в района на с. Гърляно - Ледена покривка.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и утре (05 и 06.02), вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна. По-значителни е възможно да са те във вечерните часове на 05.02 и през нощта срещу 06.02 в долните части от водосборите на р. Огоста и р. Искър, както и във водосборите на р. Вит, Осъм и Янтра. На 07 и 08.02 речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане през първия ден ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 06, 07 и 08.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. В резултат на валежи днес и утре (05 и 06.02) ще има незначителни повишения във водосбора. На 07 и 08.02 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 06, 07 и 08.02.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и утре (05 и 06.02) ще има краткотрайно повишение на речните нива, главно в средните и долни части от водосбора. На 07 и 08.02 речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 06, 07 и 08.02.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (05 и 06.02), вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива във водосбора, като по-значителни ще бъдат те във вечерните часове на 05.02 и през нощта срещу 06.02 във водсоборите на р. Джулюница, р. Голяма и горните части от водосбора на р. Янтра. На 07 и 08.02 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите
тук.