Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

11.02.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -13 см до +23 см; за водосбора на р. Вит от -11 см до +11 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

  1.  р. Искър в района на с. Бели Искър – брегови лед;
  2.  р. Бистрица (Мусаленска) в района на лет. Боровец – брегови лед.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата часто от басейна са останали без съществени изменения. Незначители повишения вследствие на частично снеготопене са регистрирани във водосбора на р. Арда – до +29 см на р. Перперешка при с. Сватбаре. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +14 см; за водосбора на р. Арда от -21 см до +29 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при гр. Пловдив е над прага за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -2 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (11.02) и през следващите три дни, в резултат на частично снеготопене и валежи (днес (11.02) и на 14.02) се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (11.02) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене и валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.02.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (11.02) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене и валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в средните и долни части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на12, 13 и 14.02.2020г. ще бъдат околосредномногогодишнитестойности. Днес (11.02) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14, 15 и 16.02.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (11.02) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.