Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

12.02.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили незначително в резултат на валежи и частично снеготопене. По-значителни повишения са регистрирани на р. Искър при гр. Роман – до +48 см, на р. Осъм при гр. Ловеч – до +45 см и на р. Джулюница при с. Джулюница – до +45 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -21 см до +30 см; за водосбора на р. Вит от -23 см до +37 см; за водосбора на р. Осъм от -21 см до +43 см; за водосбора на р. Янтра от -20 см до +36 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +5 см. Водните количества в по-голяма част от басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на реките: Лом – с. Василовци, Малки Искър – с. Своде, Вит (Бели Вит) – гр. Тетевен, Осъм – гр. Троян, Осъм – гр. Ловеч, Росица – гр. Севлиево и Джулюница – с. Джулюница са около праговете за високи види.

Ледови явления регистрирани в басейна:

  1. р. Искър в района на с. Бели Искър – брегови лед;
  2. р. Бистрица (Мусаленска) в района на лет. Боровец – брегови лед.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -8 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на р. Въча при гр. Девин (от -92 см до +94 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Незначители повишения вследствие на валежи и частично снеготопене са регистрирани във водосбора на р. Арда – до +29 см на р. Перперешка при с. Сватбаре и във водосбора на р. Тунджа – до +26 см на р. Беленска при с. Чумерна. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +20 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +17 см; за водосбора на р. Арда от -9 см до +26 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Върбица при сп. Джебел е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или се повишили незначително вследствие на валежи и частично снеготопене. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -1 см до +4 см; за водосбора на р. Струма от -14 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (12.02) и през следващите три дни, в резултат на частично снеготопене и валежи (на 14.02) се очакват краткотрайни повишения на речните нива, главно във водосборите западно от р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (12.02) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене и валежи(на 14.02) ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.02.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (12.02) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене и валежи (на 14.02) ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в средните и долни части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (12.02) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15, 16 и 17.02.2020 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (12.02) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.