Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

14.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -21 см до +8 см; за водосбора на р. Искър от -31 см до +21 см; за водосбора на р. Вит от -15 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -39 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -29 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Вит при с. Крушовица е около прага за високи води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

  • р. Бистрица (Мусаленска) в района на лет. Боровец – брегови лед.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: От следобедните и вечерни часове днес (14.02) и утре, в резултат на валежи и снеготопене ще има краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосборите западно от р. Русенски Лом. На 16 и 17.02 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане на 16.02 ще има незначителни повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.02) и утре, в резултат на валежи и снеготопене ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора. На 16 и 17.02 речните нива ще се понижават като в резултат на оттичане на 16.02 ще има незначителни повишения в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.02), в резултат на валежи и снеготопене ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора. През следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.02) и утре, в резултат на валежи и снеготопене ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора. На 16 и 17.02 речните нива ще се понижават като в резултат на оттичане на 16.02 ще има незначителни повишения в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17, 18 и 19.02.2020 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (14.02) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.