Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

04.03.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на снеготопене. По-съществени повишения са регистрирани на р. Осъм при с. Изгрев – до +31 см, на р. Искрецка при гр. Своге – до +29 см. Отчетените колебания на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -2 см до +7 см; за водосбора на р. Искър от -16 см до +22 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +18 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +10 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на р. Вит при гр. Тетевен и при с. Крушовица и р. Осъм при гр. Троян и при с. Изгрев са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на р. Арда при с. Китница (от -12 см до +12 см) и на р. Въча при гр. Девин (от -90 см до +89 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +21 см; за водосбора на р. Арда от -3 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Незначителни повишения, вследствие на снеготопене, са регистрирани на р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -1 см до +3 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +20 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: В резултат на валежи и снеготопенена 04 и 05.03 се очакват повишения във водосборите на реките западно от р.  Русенски Лом. На 06.03 речните нива в басейна ще се понижават, само в средните и долните течения на основните реки водните нива ще продължат да се повишават, в резултат на оттичане. На 07.03 в резултат на валежи ще има нови повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене са възможни поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 04.03.2020 г. в средните части от водосбора на р. Огоста (в района на гр. Враца), във водосбора на р. Височка, в средните части от водосбора на р. Искър (р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Габровница и в средното и долното течение на основната река (общини: Столична, Костинброд, Своге)), в горните части от водосбора на р. Янтра.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. В резултат на валежи на 04 и 05.03 се очакват краткотрайни повишения на водните нива във водосбора: на 04.03 главно в горните части на водосбора над яз. Огоста по основната река и реките Бързия, Шугавица и Ботуня; на 05.03 в средните и долните части на водосбора. На 06.03 речните нива във водосбора ще се понижават, само в долното течение на основната река водните нива ще продължат да се повишават, вследствие на оттичане. На 07.03 в резултат на валежи се очакват нови повишения на речните нива в горните части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От следобедните часове днес (04.03) и утре (05.03), в резултат на валежи, ще има значителни, но краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Габровница и в средното и долното течение на основната река (общини: Столична, Костинброд, Своге). На 06.03 речните нива във водосбора ще се понижават, само в долното течение на основната река водните нива ще продължат да се повишават, в резултат на оттичане. На 07.03 в резултат на валежи се очакват нови краткотрайни повишения на речните нива в горните и средни части от водособора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. В резултат на валежи на 04 и 05.03 ще има краткотрайни повишения на водните нива в горните части на водосбора (по основната река над гр. Габрово и в притока ѝ р. Росица над гр. Севлиево). На 06.03 речните нива във водосбора ще се понижават, само в долното течение на основната река водните нива ще продължат да се повишават, в резултат на оттичане. На 07.03, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива, главно във водосбора на р. Росица и на основната река над гр. Велико Търново. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 05, 06, 07, 08 и 09.03.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (04.03) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.