Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

06.07.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие в по-голямата част от басейна нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Повишения до +40 см в резултат на валежи са регистрирани на р. Банкенска при гр. Банкя. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Искър от -21 см до +21 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +10 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, където водното количество е около прага за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие в по-голямата част от басейна нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Повишения до +39 см в резултат на валежи са отчетени на р. Черна при с. Търън. Регистрираните изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (от -43 см до +43 см), р. Въча при гр. Девин (от -83 см до +82 см) и р. Арда при с. Китница (-10 см до +27 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -21 см до +23 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при с. Радуил е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -3 до +12 см и за водосбора на р. Струма от -15 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (06.07) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи краткотрайни повишения са възможни в горните и средните части от водосборите на основните реки, западно от р. Вит. Утре (07.07) в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения в горните и средните части на водосборите на основните реки, източно от р. Лом. На 08 и 09.07 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават.  Повишения в резултат на оттичане са възможни в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.07.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 07.07 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.07.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.07) и утре (07.07) в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в горните и средните части от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 06, 07 и 08.07.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.07) и през следващите три дни речните нива ще се повишават. В резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива на 07, 08 и 09.07 в горните и средните части от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 07, 08, 09, 10 и 11.07.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (06.07) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация можете да намерите тук.