Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

08.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще вали в Западна и Централна България, новите количества ще са предимно 5-15 л/кв.м. В петък валежите ще продължат, но в повечето места ще са слаби. Количества за денонощието ще са до 3-10 л/кв.м, на места в планинските и източните райони до 15-20 л/кв.м. В събота валежите ще се активизират. Очаквани количества ще са 10-20 л/кв.м, на отделни места в Западна България до 30-40 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 6 до 8 ч. на 7 октомври) нивата на наблюдаваните реки в цялата страна са се понижавали или са останали без съществено изменение. Водните количества в почти цялата страна са около праговете за ниски и средни води, в долните течения на реките Огоста (Дунавски басейн), Провадийска (Черноморски басейн) и в средното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните от НИМХ реки са:

Дунавски басейн: водните нива са се понижавали с до – 22 см

Черноморски басейн: изменения от + 4 до - 4 см.

Източнобеломорски басейн: изменения на речните нива от + 4 до - 11 см

Западнобеломорски басейн: водните нива в поречие Места са останали без изменения, а във водосбора на р. Струма са регистрирани понижения до - 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес, в резултат на прогнозирани валежи, се очакват краткотрайни повишения на реките Тополовец, Арчар, Лом, Огоста и р. Искър – в горното и средното й течение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 8, 9 и 10 октомври ще са около средната многогодишна стойност. На 8 и 9 по-значително ще се покачат водните нива на реките във водосборите на реките Искрецка и Малък Искър и в долното течение на основната река. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че количествата за 8, 9 и 10 октомври ще бъдат около средно многогодишната стойност, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 октомври ще бъде под средно многогодишната стойност. На 11 се очакват значителни повишения в горната част на водосбора.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.