Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

13.01.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН) днес на отделни места ще превали слабо до 1-5 л/кв.м. В четвъртък ще е без валежи. В петък от северозапад ще започнат превалявания и до вечерта ще превали на много места, главно в Западна и Централна България – количествата ще са между 1 и 5 л/кв.м.

През денонощието (от 8 часа на 11.01. до 8 часа на 12.01.) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения, вследствие на оттичане и снеготопене са отчетени главно в долните течения на реките в Дунавския басейн.

Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -15 см до +62 см.

Черноморски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -14 см до +32 см.

Източнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -13 см до +8 см.

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -9 см до +6 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в целия басейн ще се повишават, в резултат на прогнозирани валежи и снеготопене.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15 януари ще бъдат над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 13, 14 и 15 януари ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозиранато водно количество в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 януари ще бъде около средномногогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.