Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

28.06.2016г.

По прогноза  на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес над по-голямата част от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Количествата от  10-15 л/кв.м, на отделни места в Източна България до 20-25 л/кв.м.

В сряда главно в Централна и Източна България ще превали и прегърми, количества - предимно 1-5 л/кв.м, на отделни места в северните и крайните югоизточни райони до 10-15 л/кв.м. В четвъртък вероятността за валежи е малка.

През денонощието от 8 ч. на 26 до 8 ч. на 27 юни водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без изменение. Повишения, вследствие на валежи са отчетени в Дунавския басейн, в долното течение на р. Искър и във водосборите на реките Вит, Осъм и Росица.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на: р. Янтра - долното течение, р. Русенски Лом (Дунавски басейн); р. Провадийска – горното течение и р. Камчия (Черноморски басейн); р. Тунджа – долното течение, притоците на р. Марица - р. Тополница над яз. Тополница и р. Сазлийка при гр. Гълъбово (Източнобеломорски басейн), р. Джерман при гр. Дупница и р. Струма – долното течение (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -36 см до +17 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -29 см до +39 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните са колебания от -10 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре по-съществени повишения са възможни във водосборите на реките: Лом, Огоста, Искър, Вит, Янтра – средното  и долното течение, Русенски Лом и Добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества днес ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Във вечерните часове са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките Батулийска,  Искрецка, Малък Искър и Златна Панега. Днес ще има незначително повишение на водното ниво на основната река след гр. Нови Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 28, 29 и 30 юни ще бъдат над средномногогодишната стойност. До утре сe очакват повишения на водните нива в целия водосбор. По-съществени ще бъдат повишенията на нивата на основната река при селищата Габрово, Велико Търново и Каранци и във водосборите на притоците й р. Дряновска, р. Лефеджа и р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 28, 29, 30 юни и на 1юли ще бъде над средномногогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще продължават плавно да се понижават. В периода 29 юни- 1юли се очакват повишения на речните нива, като по-съществени ще бъдат в горните части на водосбора на 29 юни, а от 30 юни и в долните. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.