Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

04.07.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес в Централна и Източна България и на места в планините на Западна ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Количества до 5 л/кв.м, но локално, предимно в Североизточна България ще има и до 15-20 л/кв.м. Във вторник почти без валежи. В сряда след обяд и вечерта на места в Западна България ще превали краткотраен дъжд. Очаквани количества между 2 и 10 л/кв.м., но локално са възможни и до 15 л/кв.м.

През денонощието от 8ч.на 02.07 до 8ч. на 03.07 водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения, вследствие на валежи са регистрирани във водосборите на реките: Вит и Осъм (Дунавски басейн), Арда (Източнобеломорски басейн), Места и Струма (Западнобеломорски басейн).

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на: р. Янтра при с. Каранци и р. Черни Лом при с. Широково (Дунавски басейн); р. Провадийска – горното течение (Черноморски басейн); р. Марица при Пловдив и Първомай, и притоците й р. Тополница при с. Поибрене и р. Сазлийка при Гълъбово (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -52 см до +20 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения на речните нива до -2 см ;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -37 см до +79 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните са колебания от -8 см до +13 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре, в резултат на валежи, се очакват повишения във водосборите на: р. Лом, р. Огоста, р. Искър – средното и долното течение, р. Вит и р. Осъм – горни и средни течения, р. Янтра и р. Русенски Лом – средни и долни течения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 4, 5 и 6 юли ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и утре не се очакват съществени изменения на речните нива във водосбора. Краткотрайни повишения са възможни във водосборите на Малък Искър и Златна Панега, както и на основната река след гр. Нови Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 4, 5 и 6 юли ще бъдат около и под средномногогодишната стойност. Днес и утре се очакват краткотрайни повишения в целия водосбор, като по-съществени ще бъдат по основната река при селищата Велико Търново и Каранци и във водосборите на притоците й реките Джулюница и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7 юли ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Днес не се очакват съществени изменения на водните нива във водосбора. Днес от следобедните часове  до 6 юли са възможни краткотрайни повишения на нивата, главно във водосбора на р. Черни Лом. (във вечерните часове днес и в сутрешните на 5юли - в горните му части, а от следобедните часове на 5 юли и в долните). Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук