Очакват се краткотрайни повишения на речните нива в Източно- и Западнобеломорските райони

10.06.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ - БАН) днес на много места, главно в планинските райони в Западна България, ще има краткотрайни валежи, на места с гръмотевици. Количествата ще са до 5 л/кв.м. В събота на отделни места, главно в планинските райони в Западна България, ще превали за кратко. Количествата ще са до 3 л/кв.м. В неделя след обяд и привечер над Северна и Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има валежи и гръмотевични бури. Възможни са и градушки. Количествата ще са 5-10 л/кв.м, локално и повече.

През денонощието от 8 ч. на 8 до 8 ч. на 9 юни водните нива по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без изменение. Повишения са регистрирани при отделни измервателни пунктове в Източнобеломорски басейн. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества реките р. Черни Вит при с. Черни Вит и р. Голяма река при Стражица (Дунавски басейн), р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн), долното течение на р. Марица и притока й р. Чепеларска при с. Бачково, р. Арда при гр. Вехтино и притока й р. Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн), р. Струма – в средното й течение (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 25 см до + 6 см

Черноморски басейн: понижения с до - 20 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 39 см до + 45 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 9 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн се очакват понижения на водните нива в целия басейн, като вследствие на оттичане са възможни повишения в долните течения на основните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водното ниво в средното (след гр. Нови Искър) и долното течение на основната река Искър ще се задържи високо. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 10, 11 и 12 юни ще бъдат около средно многогодишната стойност. Очакват се понижения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 юни ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще продължат плавно да се понижават. В периода 13-15 юни се очакват незначителни повишения, вследствие на прогнозирани валежи. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.