Очакват се краткотрайни повишения на реките

27.07.2017г.

По данни и прогнози на Националня институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) водните нива на реките в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са се задържали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения в резултат на валежи са регистрирани в Дунавския и Черноморския басейн във водосборите на реките Искър – с до +25 см, Осъм – с до +50 см, Врана (приток на р. Голяма Камчия) – с до +131 см. Незначителни повишения (с до +17 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн – във водосборите на Огоста и Арда.

Почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са с водни количества около и над праговете за средни води, а в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн – около праговите стойности за ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -30 см до +50 см;

Черноморски басейн: колебания от -4 см до +131 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -11 см до +11 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -6 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн днес в резултат на валежи се очакват по-значителни повишения във водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. През следващите три дни речните нива на повечето от наблюдаваните реки в басейна плавно ще се понижават, като повишения в долните течения на реките са възможни вследствие на оттичане до 30.07.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 28, 29 и 30 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива ще продължават да се повишават, като по-значителни е възможно да бъдат повишенията в горното течение на реките Видима, Дряновска, Белица, Елийска и Студена. Очаква се водното количество на основната река при гр. Габрово да премине жълтия праг за внимание на утре. От следобедно-вечерните часове във водосбора на р. Янтра ще започнат да се понижат, като повишения в резултат на оттичане ще има в долното й течение до събота.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че прогнозираните водни количества в долното течение на реката от днес до понеделник ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата ще продължат да се повишават вследствие на валежи и оттичане. От сутрешните часове утре ще започне понижение на водните нива във водосбора, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните му части до сутринта на 30 юли. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук