Очакват се краткотрайни повишения на реките, по-значителни по притоците на Струма и Места

23.09.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес на места, главно в Южна и Източна България, ще има валежи. Количествата ще са до 10-15 л/кв.м, на отделни места – до 15-20 л/кв.м. В четвъртък ще превали на места, количествата на валежите ще са между 5 и 15 л/кв.м. В петък след временно спиране от запад отново ще завали. Очаквани количества в Западна България между 5 и 20 л/кв.м, в северозападните райони локално е възможно и до около 40 л/кв.м.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 21 до 8 ч. на 22 септември) речните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществена промяна. По- значителни повишения има във водосборите на реките Струма и Места (Западнобеломорски басейн). Водните количества в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води, а в долното течение на р. Провадийска (Черноморски басейн) и в средното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн), са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по конвенционални и автоматични станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от - 28 см до + 32 см. Най- големи са били измененията на водните нива на реките във водосбора на р. Искър.
Черноморски басейн: понижения до - 6 см
Източнобеломорски басейн: колебания от - 19 см до + 15см
Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 18 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:
Дунавския басейн днес и през следващите два дни нивата на реките в по-голяма част от басейна ще се останат без съществена промяна. На 23 и 24 септември са възможни краткотрайни повишения на нивата в горното течение на р. Вит. На 24 септември са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките в горното течение на р. Осъм. На 25 септември са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките в горното течение на р. Лом, р. Цибрица и р. Огоста и в целия водосбор на притока й Скът.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че на 23, 24 и 25 септември ще бъдат около и под средната многогодишна стойност. По-значителни повишения на водните нива ще има в средното и долното течение на реката. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 23, 24 и 25 септември ще бъдат около средно многогодишната стойност. Утре са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките в горното течение на р. Янтра (р. Белица и р. Дряновска) и във водосбора на р. Росица и р. Лефеджа. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 23, 24 и 25 септември ще бъде под средно многогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна. На 24 септември са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките във водосбора на р. Бели Лом. На 24 септември ще има краткотрайни повишения на водните нива на Добруджанските реки.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.