Очакват се краткотрайни повишения във водосборите на някои реки

13.11.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в цялата страна са се задържали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания (от - 21 см до + 17 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Марица и Арда. Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 21 см до + 17 см

Черноморски басейн: колебания от - 3 см до + 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 13 см до + 12 см

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от - 6 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре водните нива в басейна ще са без съществени изменения. На 15 и 16вследствие на валежи се очакват краткотрайни колебания на нивата във водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Янтра и Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 14, 15 и 16 ноември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес водните нива ще се задържат без изменение. През периода 14-16 ноември в резултат на валежи се очакват незначителни колебания на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 ноември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.