Очакват се незначителни изменения на речните нива

20.12.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес на отделни места в Източна България ще превали слаб сняг с незначителни количества. В сряда на изолирани места в Източна България и планинските райони ще превали слаб сняг с незначителни количества, а в четвъртък ще бъде без валежи.

През денонощието от 8.00 ч. на 18 декември до 8.00 ч. на 19 декември речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани значителни денонощни колебания (от -38 см до +95 см) във водосборите на реките Марица и Арда (Източнобеломорски басейн).

Образуване на брегови лед е регистрирано на р. Черни Вит при с. Черни Вит, на р. Бели Вит при гр. Тетевен, на р. Осъм при градовете Троян и Ловеч (Дунавски басейн).

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на р. Марица при градовете Пловдив и Първомай.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +10 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +4 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 20, 21 и 22 декември ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 20, 21, 22 и 23 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.