Очакват се незначителни изменения на речните нива

21.07.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес се очакват краткотрайни превалявания на изолирани места в Източна България. Количествата ще са до около 5 л/кв. м. В петък и събота ще е без валежи.

През денонощието от 8 ч. на 19 до 8 ч. на 20 юли речните нива в страната са се понижавали или са останали без изменение. Регистрираните по-значителни колебания на нивата във водосборите на реките Огоста и Искър в Дунавския басейн, са в резултат на работа на хидротехнически съоръжения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 33 см до + 32 см

Черноморски басейн: понижения с до - 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 10 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 16 см до + 16 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн, в резултат на превалявания са възможни краткотрайни, незначителни повишения в горните течения на реките Вит, Осъм и Росица. Нивата на останалите наблюдавани реки в басейна ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, водните количества на 21, 22 и 23 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и в следващите два дни водните нива на реките във водосбора ще бъдат без съществени изменения и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 21, 22 и 23 юли, че във водосбора на р. Янтра водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности, а в долното течение на основната река над тях. Речните нива ще останат без съществени изменения и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 юли ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.