Очакват се незначителни повишения на речните нива

12.01.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива са без съществени изменения и са с регистрирани колебания от -14 см до +10 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са под праговете за средни води. Над прага за средни води са водните количества на река Огоста при с. Бутан и река Вит при с. Търнене.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в басейна са останали без изменение или са се повишили с до +7 см. По-значителни повишения са регистрирани във водосборите на южно-черноморските реки (р. Факийска река с +16 см и р. Ропотамо с +40 см). Водното количество на река Факийска река при с. Зидарово е около прага за високи води, а над прага за средни води е водното количество на река Ропотамо при с. Веселие. Водните количества на останалите реки в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -7 см до +5 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води с изключение на водното количество в горното течение на река Арда, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения, като са регистрирани колебания от -5 см до +5 см. Водните количества в басейна са около праговете за средни води. 

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения, като в резултат на валежи от дъжд и сняг са възможни незначителни повишения на водните нива на реките от басейна. На 14 и 15 януари водните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 13, 14 и 15 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре в резултат на валежи от дъжд и сняг речните нива във водосбора ще се повишават незначително. На 14 и 15 януари водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 13, 14, 15 и 16 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като вследствие оттичане през следващите 2 дни ще има незначителни повишения в долните течения на Бели и Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.