Очакват се незначителни повишения на речните нива

22.02.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +3 см, за водосбора на р. Искър от -20 см до +16 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: От вечерните часове днес (22.02) и и на 23.02 ще има незначителни повишения на речните нива в басейна, вследствие на валежи. На 24 и 25.02 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.02.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От вечерните часове днес (22.02) и на 23.02 ще има незначителни повишения на речните нива в целия водосбор, вследствие на валежи. На 24 и на 25.02 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (22.02) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. От вечерните часове днес (22.02) и на 23.02 са възможни незначителни повишения на речните нива в средното и долно течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 23, 24 и 25.02.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (22.02) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 23 и 24.02, вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. На 25.02 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 23, 24, 25 и 26.02.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (22.02) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи, в периода от вечерните часове на 22.02 до 24.02 са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.