Очакват се по-съществени повишения на речните нива

11.05.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по Метеорология и хидрология (НИМХ - БАН) от утре се очакват по-съществени повишения на реките в Западна България. Повишено внимание е необходимо за реките, западно от р. Искър (Войнишка, Арчар, Лом, Цибрица, Огоста и Скът), както и в средните и долните течения на реките Искър, Вит, Осъм, в горнотото и средното течение на Янтра, в горното и средното течение на р. Струма и в горното течение на р. Места.

Днес след обяд и привечер отново ще има валежи в западната половина от страната. Количествата ще са от 5-10 л/кв.м, на места в северозападните райони - до 15 -20 л/кв.м. В четвъртък валежи ще има на много места в страната. Значителни по количество ще са те в Северозападна България: 20-40 л/кв.м. В останалата част от страната количествата ще са 5-15 л/кв.м, в югоизточните райони и по-малко. В петък ще превали само на отделни места, количества 1-5 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 9 до 8 ч. на 10 май водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Повишения са отчетени във водосборите на реките Искър при Нови Искър и Черни Лом при с. Широково (Дунавски басейн); Марица и притоците й, Арда и притоците й (Източнобеломорски басейн). Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на р. Врана при с. Кочово, р. Айтоска при Камено (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 93 см до + 28 см

Черноморски басейн: понижения до - 20 см

Източнобеломорски басейн: колебанията са от - 37 см до + 73 см

Западнобеломорски басейн: колебание от - 15 до + 6 см

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн вследствие на валежи и оттичане днес са възможни повишения във водосборите на реките Лом, Огоста, в горното и средното течение на р. Искър, Вит, в долното течение на Русенски Лом. На 12 и 13 май по-съществени повишения на водните нива вследствие на валежи се очакват при реките, западно от Искър (Войнишка, Арчар, Лом, Цибрица, Огоста и Скът), както и в средните и долните течения на реките Искър, Вит, Осъм, в горното и средното течение на Янтра. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11 и 12 май ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утреще има покачване на реките във водосбора на р. Искрецка. Ще се задържат високи водните нива в средното и долното течение на основната река Искър, но водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 11, 12 и 13 май, че водните количества ще бъдат над средно многогодишната стойност. През следващите 1-2 дни са възможни краткотрайни повишения на нивата в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 май ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни са възможни повишения, вследствие на регистрирани и прогнозирани валежи. Днес и утре по-значителни повишения са възможни в долните части на водосбора. Нови повишения във водосбора са възможни в периода 12-14 май. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.