Очакват се понижения на речните нива

12.07.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: по-голяма част от водните нива на реките през последното денонощие  са се понижили. По-значителни понижения на речните нива са отчетени в долните течения на основните реки в басейна: на р. Искър при с. Ореховица с до -75 см; на р. Вит при с. Биволаре с до -54 см; р. Осъм при с. Изгрев с до -276 см и на р. Янтра при с. Каранци с до -34 см. Регистрираните изменения в останалата част от басейна са от -25 см до +15 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -4 до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие, в по-голямата част от басейна са се понижили. Регистрираните колебания на водните нива във водосбора на р. Тунджа са от –6 см до +2 см, на р. Марица от -29 см до +15 см и на р. Арда са от -20 см до +19 см. По-значително повишение в резултат на оттичане е отчетено на р. Мочурица при с. Чарда с до +39 см. По-значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица (-66 см до +64 см) и на р. Въча при гр. Девин (-69 см до +69 см). Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките  са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -9 до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни и незначителни повишения на водните нива, в резултат на валежи, са възможни днес  в планинските части от водосбора на р. Огоста и утре в следобедните и вечерни часове във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 юли  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават. В резултат на оттичане днес ще има повишения на водните нива в долното течение на основната река и водните количества при с. Ореховица ще бъдат около жълтия праг за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15 и 16 юли  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.