Очакват се повишения на речните нива

09.05.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. По-съществени повишения (с до + 40 см) вследствие на валежи са отчетени във водосборите на реките Искър и Джулюница (Дунавски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 22 см до + 40 см

Черноморски басейн: повишения с до – 4 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 11 см до + 19 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 9 см до + 14 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: в следобедно-вечерните часове днес и утре вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на реките Лефеджа и Росица, както и в горните части на основната река Янтра. В следобедните часове на 10 май се очакват повишения на речните нива само в средните и долните течения на основните реки в резултат на оттичане. На 11 и 12 водните нива в басейна ще се понижават, като все още са възможни повишения в долните течения на реките вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че на 10, 11 и 12 май водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес все още ще има незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ и реките Владайска, Батулийска, Искрецка и в средното и долното течение на основната река. В следващите три дни водните нива на реките в басейна постепенно ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества за 10, 11 и 12 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. От следобедните часове днес до 10 водните нива в целия водосбор рязко ще се повишат, като най-съществени ще бъдат в горното течение на р. Янтра при гр. Габрово и във водосборите на притоците й р. Джулюница и р. Росица. От 11.05 водните нива ще започнат да се понижават.      Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 май водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще се повишават, днес в долните части на водосбора вследствие оттичане, а в следобедните и вечерните часове в целия водосбор вследствие на валежи. От следобедните часове на утрешния ден нивата във водосбора ще започнат да се понижават, като повишения ще има на 11 и 12 в долните му части вследствие оттичане. В следобедните и вечерни часове на 12, както и на 13 май се очакват нови краткотрайни повишения във водосбора вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.