Очакват се повишения на речните нива

03.07.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на почти всички реки в Дунавския басейн са се повишили през изминалото денонощие в резултат на валежи с до + 32 см. Вследствие работата на хидротехническо съоръжение е отчетено по- значително повишение (+ 64 см) при наблюдателен пункт на р. Марица при Белово (Източнобеломорски басейн). В Черноморския и Западнобеломорския басейни водните нива са останали без съществени изменения, по-значително повишение от + 33 см е отчетено на р. Струма при Перник, вследствие на валежи. Водните количества на наблюдаваните реки са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 26 см до + 43 см

Черноморски басейн: колебания от – 4 см до + 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 25 см до + 27 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 10 см до + 40 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн речните нива в целия басейн днес ще продължат да се повишават значително. В долните течения на р. Вит и р. Осъм вероятността водните количества  да преминат прага с повтаряемост веднъж на двадесет години е около и над 50%. От обедните часове на 4 юли нивата в горните течения на реките от басейна постепенно ще започнат да се понижават, като в средните и долните течения на основните реки повишенията ще продължат. На 5 и 6 юли речните нива в целия водосбор ще се понижават, като повишения все още ще има в долните течения на основните реки, следствие на оттичане. До сутрешните часове 4 юли ще има условия за възникване на поройни наводнения:

– В долните части от водосбора на р. Цибрица, р. Огоста, средното течение на р. Искър, средни и долни части от водосбора на р. Янтра, горното течение на р. Русенски Лом – в интервала от 14, 00 до 20, 00 UTC (+ 3 часа местно време) на 3 юли

– Във водосборите на реките западно от Искър (Тимок, Тополовец, Витбол, Цибрица), в горните части от водосбора на реките Искър, Вит, Осъм,  Росица, и средните и долни части от водосбора на р. Русенски Лом – в интервала от 8,00 до 14, 00 UTC (+ 3 часа местно време) на 3 юли

Засегнатите райони са показани на картата с прогнозирани поройни наводнения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи ще продължи повишението на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Банкенска, Блато,  Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. Значително повишение на водното ниво ще има в средното и долното течение на основната река. От 4 юли речните нива ще започнат да се понижават, но водното ниво в средното и долното течение на основната река ще продължи да се повишава. На 5 и 6 юли речните нива в целия водосбор ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 4, 5 и 6 юли, че водните нива ще бъдат над средно многогодишните стойности. От следобедните часове днес вследствие на интензивни валежи от дъжд са възможни поройни наводнения и локални разливи във водосбора. През нощта на 3 срещу 4 юли е възможно да бъде преминат жълтия праг за внимание на р. Голяма река при Стражица и р. Янтра при Габрово. От следобедните часове утре и в следващите два дни нивата ще започнат да се понижават, като на 5 юли все още е възможно да има повишения на речните нива в долните части на основната река вследствие оттичане. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7 юли водните нива ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес нивата във водосбора ще започнат рязко се да се повишават, вследствие на очакваните интензивни валежи от дъжд. Значителни ще бъдат повишенията във водосбора в следобедните и вечерни часове днес, както и през нощта срещу 4 юли, когато са възможни локални поройни наводнения във водосбора (с по-голяма вероятност във водосбора на р. Черни Лом и след сливането на Бели и Черни Лом). От следобедните часове на 4 юли нивата във водосбора ще започнат постепенно да се понижават, като в долните му части ще има повишения до следобедно-вечерните часове на 5 юли, вследствие оттичане.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.