Очакват се повишения на речните нива

28.11.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от реките в страната са се повишавали. По-съществени повишения в резултат на валежи са регистрирани на р. Факийска до +33 см (Черноморски басейн), във водосборите на реките Марица и Арда до +179 см (Източнобеломорски басейн), във водосбора на р. Места до +26 см (Западнобеломорския басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са под и около праговете за високи и средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +36 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +32 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -68 см до +179 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +28 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в целия басейн ще бъдат без съществени изменения. В резултат на снеготопене и валежи от дъжд от следобедните часове на 30 ноември ще започнат повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще бъдат повишенията на 30 ноември във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра, а от ранните часове на 1 декември по съществени ще са повишенията в реките западно от р. Искър. От следобедните часове на 30 ноември до следобедните часове на 2 декември има вероятност за поройни наводнения във водосборите на реките Арчар, Лом, горното и средно течение на р. Искър (реките Блато, Банкенска, Владайска, Малък Искър и Златна Панега), горното и средно течение на р. Вит, горното течение на р. Осъм (реките Бели Осъм и Команска) и в горното течение на р. Янтра.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 ноември 2017г. и 1 декември 2017г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и в следващите два дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. На 1 и 2 декември, в резултат на валежи и снеготопене, ще има по-значително повишение на водните нива на реките във водосборите на: реките Владайска, Банкенска, Блато, Батулийска, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 29 и 30 ноември и 1 декември 2017г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи от дъжд и сняг речните нива в целия водосбор ще се повишават, като тенденцията ще се запази до 29 ноември, когато ще започне процес на понижение. На 30 ноември и 1 декември повишения вследствие на снеготопене и оттичане ще има в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 29 и 30 ноември и на 1 и 2 декември 2017 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи от дъжд и сняг ще има: до обедните часове на 28 ноември - главно в горните му части, от следобедните часове на 28 ноември - в средните и долни части от основните реки. На 29 ноември речните нива в горните части от водосбора ще започнат временно да се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в средните и долни части на основните реки. От 30 ноември, след временно понижение на речните нива, се очакват нови повишения, вследствие на снеготопене и валежи от дъжд - на 30 ноември главно в горните части от водосбора, от 1 и 2 декември - в средните и долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.