Очакват се повишения на речните нива

09.05.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишили незначително, вследствие на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -26 см до +19 см. Повишения с до +19 см, вследствие на оттичане, са регистрирани в средното и долното течение на реките Искър и Осъм. По-значителни изменения са регистрирани на река Огоста при с. Бутан с -19/+17 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води, само водните количества във водосбора на река Искър са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания са от -2 см до +4 см.. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води, водните количества на река Голяма Камчия при гр. Велики Преслав, река Врана при с. Надарево (приток на р. Голяма камчия), река Провадийска река при гр. Провадия и река Айтоска река при гр. Камено са над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -12 см до +17 см. По-значителни изменения са регистрирани във водосбора на река Марица по основната река с до -116/+117 см и в притока ѝ река Въча -85/+85 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на река Марица при Пазарджик и река Сазлийка при гр. Гълъбово е над прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили. Регистрираните колебания са от -11 см до +9 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес 9 май речните нива ще останат без съществени изменения. На 10 май  речните нива ще се повишават, в резултат на валежи, по-значителни ще бъдат повишенията в ранните сутрешни часове във водосборите на реките западно от река Лом (Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар и Скокля), а във следобедните и вечерни часове - в горното течение на река Огоста и в средното и долно течение на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 11 май водните нива на реките ще се понижават, като в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения в планинските части от водосборите на реките Искър, Вит и Осъм. На 12 май в следобедните и вечерни часове отново са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на реките Огоста, Искър, Вит и Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. На 10 май в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива в следобедните и вечерни часове в горното течение на река Искър и във водосбора на река Малък Искър. На 11 май речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишение на речното ниво в средното и долно течение на основната река. На 12 май вследствие на валежи се очакват нови незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 10, 11 и 12 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В следобедните и вечерни часове на 10 май и през сутрешните часове на 11 май,  вследствие на валежи и оттичане ще има повишения на речните нива в целия водосбор, като по-значителни повишенията на водните нива ще бъдат в горното и средното течение на основната река и във водосборите на притоците ѝ реките Росица, Джулюница, Лефеджа и Голяма река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 10, 11, 12 и 13 май 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 10-12 май, в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.