Очакват се повишения на речните нива

20.11.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -6 см до +15 см; за водосбора на р. Искър: от -9 см до +12 см; за водосбора на р. Вит: от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм: от -16 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра: от -11 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (20.11) в резултат на валежи речните нива на реките западно от р. Вит (р. Ерма, р. Нишава, р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р.Цибрица, р. Огоста, р. Скът и р. Искър) ще се повишават. На 21.11 повишения на водните нива ще има на реките в басейна източно от р. Осъм. На 22.11 речните нива в басейна ще се повишават, като по-значителни ще са повишенията със водосборите на р. Осъм и р. Янтра. На 23.11 речните нива в басейна ще се понижават, като са възможни повишения в резултат на оттичане в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (20.11) и през следващите два дни в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива във вечерните часове днес и през нощта срещу 21.11 във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Блато, р. Батулийска и в средното и долното течение на основната река. На 23.11 речните нива ще се понижават. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (20.11) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. През следващите 3 дни вследствие на валежи речните нива във водосбора ще се повишат незначително. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23, 24 и 25.11.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (20.11) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.