Очакват се повишения на речните нива

21.11.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -9 см до +8 см; за водосбора на р. Искър: от -12 см до +25 см; за водосбора на р. Вит: от -7 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм: от -2 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра: от -11 см до +13 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения на водните нива във водосбора на р. Арда – по основната река при с. Вехтино и гр. Рудозем (+38 см), на р. Елховска при гр. Рудозем (+58 см), на р. Големица при с. Татул (+35 см), на р. Върбица при сп. Джебел (+74 см) и при Върли Дол (+145 см). Регистрираните изменения на нивото на р. Въча при м. Забрал (от -89 см до +88 см), на р. Тунджа при с. Баня (от -47 см до +42 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -7 см до +10 см; за водосбора на р. Марица: от -12 см до +11 см; за водосбора на р. Арда: от -26 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Арда при с. Вехтино и на р. Върбица при сп. Джебел са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -2 см до +26 см; за водосбора на р. Струма от -34 см до +61 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Места при м. Момина кула, р. Струма при с. Марино поле, р. Лебница при с. Лебница, р. Струмешница при с. Струмешница и р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: От следобедните часове днес (21.11) и утре, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките в басейна. По-значителни ще са повишенията във водосборите на р. Осъм и в горното и средно течение на р. Янтра. На 23 и 24.11 речните нива в басейна ще се понижават, като са възможни повишения в резултат на оттичане в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.11) и утре в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в средните и долните части на водосбора. На 23 и 24.11 речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.11) и утре в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. На 23 и 24.11 речните нива ще се понижават. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.11.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От следобедните часове днес (21.11) и утре, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките в горното и средно течение на основната река и в притоците ѝ р. Росица и р. Джулюница. На 23 и 24.11 речните нива във водосбора ще се понижават, като са възможни повишения в резултат на оттичане в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24, 25 и 26.11.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (21.11) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.