Очакват се повишения на речните нива

23.03.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие
Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са се повишили или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -9 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -11 см до +18 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +12 см; за водосбора на р. Янтра от -10 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом  от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -2 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се повишили. Регистрираните изменения на нивата на рекa Марица при градовете Белово (от -63 см до +65 см), р.Въча при градовете Девин (-78 см до +80 см) и Кричим (от -21 см до +20 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -12 см до +16 см; за водосбора на р. Арда от -6 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са: р. Тунджа при Павел Баня, р. Чепинска при Велинград, р. Чепеларска при Бачково и р. Арда при с. Вехтино.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили или са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места  от -1 см до +8 см и за водосбора на р. Струма от -12 см до +12 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води е р. Елешница при с. Ваксево и р. Лебница при с. Лебница.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (23.03), в резултат на валежи от мокър сняг и частично снеготопене, водните нива на наблюдаваните реки в басейна ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Огоста и източно от р. Вит. На 24.03 и 25.03 водните нива  на реките в басейна ще останат без съществени изменения. На 26.03 водните нива на реките във водосборите на: р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реките ще се повишат в резултат на частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.03) в резултат на валежи от мокър сняг и частично снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките от водосбора. На 24, 25 и 26.03 речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения.Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.03) в резултат на валежи от мокър сняг и частично снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките от водосбора. На 24, 25 и 26.03 речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения.Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (23.03) в резултат на валежи от мокър сняг и частично снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките от водосбора. На 24 и 25 речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 26.03 в резултат на частично снеготопене водните нива на реките във водосбора ще се повишат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26, 27 и 28.03.2020 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (23.03) в резултат на валежи от мокър сняг и частично снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките от водосбора. На 24 и 25 речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 26.03 в резултат на частично снеготопене водните нива на реките във водосбора ще се повишат. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.