Очакват се повишения на речните нива

21.04.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Искър от -10 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -2 см до +2 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води са р. Искър при с. Бели Искър р. Осъм при гр. Троян и р. Росица при гр. Севлиево.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.
Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения.

Регистрираните изменения на нивата на р. Марица при градовете Белово (от -66 см до +67 см), Пазарджик (от -18 см до +27 см), Пловдив (от -16 см до +22 см), Първомай (от -12 см до +16 см) и на р. Въча при гр. Девин (от -74 см до +74 см) и при гр. Кричим (от -24 см до +24 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -10 см до +6 см; за водосбора на р. Арда от -8 см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките са около праговете за високи води. С водни количества под праговете за средни води са р. Тунджа при гр. Елхово, р. Марица при гр. Белово и с. Радуил и притока ѝ р. Сазлийка при гр. Гълъбово.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са както следва: за водосбора на р. Места от -3 см до +10 см и за водосбора на р. Струма от -6 см до +6 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни  количества около праговете за високи води са р. Места при м. Момина кула и с. Хаджидимово, р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно, р. Елешница при с. Ваксево, р. Лебница при с. Лебница, р. Струмешница при с. Струмешница и  р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево.

Хидрологична прогноза
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:
Дунавски басейн: Днес (21.04) в резултат на валежи ще има незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките западно от р. Искър и в горното и средното течение на р. Искър и в горните части от водосборите на р. Искър, р. Вит и р. Осъм. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане  на 22.04 ще има незначителни повишения в долните течения на реките Лом, Огоста, Искър и Вит. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.04.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.04) в резултат на валежи ще има незначителни повишения на водните нива в горното и средното течение на основната река и в притоците ѝ р. Дългоделска Огоста, р. Бързия, р. Ботуня и в горното течение на р. Скът. На 22, 23 и 24.04 речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на водните нива в средното и долното течение на основната река при с. Кобиляк и при с. Бутан. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.04.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.04), в резултат на валежи, ще има незначителни повишения на водните нива в горното и средното течение на основната река и в притоците ѝ над яз. Искър, р. Лесновска, р. Блато и р. Малък Искър. Утре 22.04 речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на водните нива в средното и долното течение на основната река. На 23 и 24.04 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.04.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (21.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24, 25 и 26.04.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (21.04) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.